Citati o Do Boljeg Razumijevanja Samoga

Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe. -Carl Jung


sve-ono-to-te-nervira-kod-drugih-moe-te-odvesti-do-boljeg-razumijevanja-samoga-sebe
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley


poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Najplemenitije zadovoljstvo je radost razumijevanja. -Leonardo Da Vinči


najplemenitije-zadovoljstvo-radost-razumijevanja
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Prvi znak početka razumijevanja je želja za umiranjem. -Franc Kafka


prvi-znak-poetka-razumijevanja-elja-za-umiranjem
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Uzrok grešaka je nepoznavanje boljeg. -Demokrit


uzrok-greaka-nepoznavanje-boljeg
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Uzrok greške je nepoznavanje boljeg. -Demokrit


Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Nema boljeg ulaganja za bilo koju zajednicu od sipanja mleka u bebe. -Vinston Čerčil


nema-boljeg-ulaganja-za-bilo-koju-zajednicu-od-sipanja-mleka-u-bebe
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant


svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva. -Salman Rušdi


moramo-neto-razjasniti-teroriziam-nije-tenja-ka-legitimnim-ciljeva-uz-pomo-nelegitimnih-sredstava-god-da-ubice-ele-da-postignu-stvaranje-boljeg-sveta
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Ljubi prijatelja kao samoga sebe. -Latinske poslovice


Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe. -Alber Kami


intelektualac-onaj-iji-um-nadzire-samoga-sebe
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Čovek nema većeg neprijatelja od sebe samoga. -Frančesko Petrarka


Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Niko ti ne može doneti mir osim tebe samoga. -Ralf Voldo Emerson


Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe. -Erih From


najvei-ovekov-zadatak-u-ivotu-roditi-samoga-sebe
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Lakše je biti pametan za druge nego za samoga sebe. -Francois de La Rochefoucauld


Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Davati samoga sebe je bolje nego samo davati. -Majka Tereza


davati-samoga-sebe-bolje-nego-samo-davati
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Ljubavnik uvek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto. -Onore de Balzak


ljubavnik-uvek-prvo-misli-na-svoju-ljubavnicu-pa-na-samoga-sebe-kod-mua-to-obrnuto
Citati Do Boljeg Razumijevanja Samoga: Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto. -Onore de Balzak


ljubavnik-uvijek-prvo-misli-na-svoju-ljubavnicu-pa-na-samoga-sebe-kod-mua-to-obrnuto