Citati o Duh Nego Telo

Citati Duh Nego Telo: Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo. -Seneka


nakazno-telo-ne-unakazuje-duh-ali-lepota-e-krasi-telo
Citati Duh Nego Telo: Porazno je kad u životu pojedinca pre klone duh nego telo. -Ciceron


porazno-kad-u-ivotu-pojedinca-pre-klone-duh-nego-telo
Citati Duh Nego Telo: Čovek treba više da brine za dušu nego za telo. -Demokrit


ovek-treba-vie-da-brine-za-u-nego-za-telo
Citati Duh Nego Telo: Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo. -Demokrit


ovek-se-treba-vie-brinuti-za-u-nego-za-telo
Citati Duh Nego Telo: Nije sreća za ljude ni telo ni novac, nego čestitost i razumnost. -Demokrit


nije-srea-za-ljude-telo-novac-nego-estitost-i-razumnost
Citati Duh Nego Telo: U zdravom tijelu zdrav duh. -Hrvatske poslovice


Citati Duh Nego Telo: Voda čisti telo, a suza dušu. -Armenske poslovice


Citati Duh Nego Telo: Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu. -Homer


zdravlje-to-zdrav-duh-u-zdravom-telu
Citati Duh Nego Telo: Duh je taj koji sebi gradi telo. -Fridrih Šiler


Citati Duh Nego Telo: Vuk dlaku mijenja, ali duh nikada. -Hrvatske poslovice


Citati Duh Nego Telo: Zdrav duh u zdravu tijelu je najkraći opis sreće. -John Locke


zdrav-duh-u-zdravu-tijelu-najkrai-opis-sree
Citati Duh Nego Telo: Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca. -Tomas Džeferson


sreniji-najjednoliniji-duh-u-zdravom-telu-od-najmudrijeg-boleljivca
Citati Duh Nego Telo: Sreća je blagoslov za telo, ali patnja razvija snagu uma. -Marsel Prust


srea-blagoslov-za-telo-ali-patnja-razvija-snagu-uma
Citati Duh Nego Telo: Ništa telo i dušu ne može iscrpiti poput tužnih misli. -Maksim Gorki


Citati Duh Nego Telo: Tirani još nisu otkrili lance koji bi sputali duh. -Charles Caleb Colton


Citati Duh Nego Telo: Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh. -Latinske poslovice


Citati Duh Nego Telo: Oči i uši loši su svedoci ako ti duh nije školovan. -Heraklit


oi-i-ui-loi-su-svedoci-ako-ti-duh-nije-kolovan
Citati Duh Nego Telo: Kuća nije dom ukoliko ne sadrži hranu i vatru za um koliko i za telo. -Bendžamin Frenklin


kua-nije-dom-ukoliko-ne-sadri-hranu-i-vatru-za-um-koliko-i-za-telo