Citati o Prizemna I Pripada

Citati Prizemna I Pripada: Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari. -Aristotel


Citati Prizemna I Pripada: Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja. -Rej Bredberi


mrzim-politku-ne-volim-nijednu-stranku-niko-ne-treba-da-im-pripadatreba-biti-individua-stajati-u-sredini-svako-ko-pripada-nekoj-stranci-prestaje-da
Citati Prizemna I Pripada: Svet pripada hrabrima. -Karl Marks


Citati Prizemna I Pripada: Pobeda pripada onome ko je najviše želi. -Teodor Ruzvelt


Citati Prizemna I Pripada: Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada. -Tacit


potomstvo-svakom-odaje-onu-poast-koja-mu-pripada
Citati Prizemna I Pripada: Zajednička nam je sudbina, ali misao pripada pojedincu. -Eshil


zajednika-nam-sudbina-ali-misao-pripada-pojedincu
Citati Prizemna I Pripada: Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi. -Aristotel


srea-pripada-onima-koji-su-dovoljni-sami-sebi
Citati Prizemna I Pripada: Budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti. -Fridrih Niče


budunost-pripada-onima-koji-se-najdalje-i-najdue-seaju-prolosti
Citati Prizemna I Pripada: Znaj da bebo volim te samo ja,  moje srce tebi pripada


znaj-da-bebo-volim-te-samo-ja-moje-srce-tebi-pripada
Citati Prizemna I Pripada: Znaj da bebo volim te samo ja,moje srce tebi pripada


znaj-da-bebo-volim-te-samo-jamoje-srce-tebi-pripada
Citati Prizemna I Pripada: Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. -Eleanor Roosevelt


budunost-pripada-onima-koji-vjeruju-u-ljepotu-svojih-snova
Citati Prizemna I Pripada: Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. -Elenor Ruzvelt


budunost-pripada-onima-koji-veruju-u-lepotu-svojih-snova
Citati Prizemna I Pripada: Moje srce pripada samo jednoj osobi…meni naravno.


moje-srce-pripada-samo-jednoj-osobimeni-naravno
Citati Prizemna I Pripada: Sreća je dobiti nešto što vam ni po jednoj drugoj osnovi ne pripada. -Matija Bećković


Citati Prizemna I Pripada: Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, a svakome dati ono što mu pripada, osnovna su načela prava. -Latinske poslovice


poteno-ivjeti-drugoga-ne-povrijediti-a-svakome-dati-ono-to-mu-pripada-osnovna-su-naela-prava
Citati Prizemna I Pripada: Za svakoga imamo razumevanje osim za svoje najbliže, smatramo da nam njihova vernost prirodno pripada, kao vlastita koža. -Meša Selimović


za-svakoga-imamo-razumevanje-osim-za-svoje-najblie-smatramo-da-nam-njihova-vernost-prirodno-pripada-kao-vlastita-koa
Citati Prizemna I Pripada: Crte lica iznova su stekle zapovjednički izraz što ga daju oholost, novac, mladost, svijest da se pripada kremi hijerarhije, nedostatak mašte, ograničenost, glupavost. -Jorge Luis Borges


crte-lica-iznova-su-stekle-zapovjedniki-izraz-to-ga-daju-oholost-novac-mladost-svijest-da-se-pripada-kremi-hijerarhije-nedostatak-te-ogranienost
Citati Prizemna I Pripada: Da li znači da kuća nema ništa srodno sa umjetnošću i da se arhitektura ne bi trebala uključivati u umjetnost? Vrlo mali dio arhitekture pripada umjetnosti: nadgrobni kamen i spomenik. Sve ostalo što podmiruje potrebu se treba isključiti iz domena umjetnosti. -Adolf Loos