Citati o Za Državu

Citati Za Državu: Država je stvorena za čovjeka, a ne čovjek za državu. -Albert Ajnštajn


Citati Za Državu: Propaganda je za demokratiju isto što je malj za totalitarnu državu. -Noam Čomski


propaganda-za-demokratiju-isto-to-malj-za-totalitarnu-dravu
Citati Za Državu: Slavni ljudi iz davnina kada su želeli da razjasne i proniknu u najuzvišenije vrline sveta, najpre bi uredili svoju državu. -Platon


slavni-ljudi-iz-davnina-kada-su-eleli-da-razjasne-i-proniknu-u-najuzvienije-vrline-sveta-najpre-bi-uredili-svoju-dravu
Citati Za Državu: Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu. -Salman Rušdi


dve-stvari-ine-temelje-bilo-kog-otvorenog-drutva-sloboda-izraavanja-i-vladavina-zakona-ako-nemate-te-dve-stvari-nemate-slobodnu-dravu