Citati o Zavist

Go to Gemtracks Beats
Citati Zavist: Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari. -Aristotel
Citati Zavist: Bolja je zavist nego milostinja. -Latinske poslovice
Citati Zavist: Mržnja i zavist proširuju pakao. -Nemačka poslovica
Citati Zavist: Treba izbjegavati mržnju, zavist, nadmetanje. -Latinske poslovice
Citati Zavist: Bolje je izazivati zavist nego sažaljenje. -Herodot
bolje-izazivati-zavist-nego-aljenje
Citati Zavist: Kod mnogih ljudi prevladavaju mržnja i zavist. -Latinske poslovice
Citati Zavist: Kome navrati sreća, tamo prenoći zavist. -Latinske poslovice
Citati Zavist: Samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti. -Đorđe Balašević
Citati Zavist: Naša zavist uvek traje duže od sreće onih kojima zavidimo. -Heraklit
naa-zavist-uvek-traje-e-od-sree-onih-kojima-zavidimo
Citati Zavist: Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. -Antoine de Rivarol
skroman-ovjek-moe-sve-dobiti-a-ohol-sve-izgubiti-jer-skromnost-uvijek-nailazi-na-velikodunost-a-oholost-na-zavist
Citati Zavist: Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah