Citati o Srpske Poslovice

Citati Srpske Poslovice: Nema kruha bez motike. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nesreda nikad ne dolazi sama. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nesreća nikad ne dolazi sama. -Bosanske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nesreća obično otkrije ćud, a sreća je skriva. -Latinske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nesta blaga nesta prijatelja. -Bosanske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nesta vina-nesta razgovora, nesta blaga-nesta prijatelja. -Srpske poslovice


nesta-vinanesta-razgovora-nesta-blaganesta-prijatelja
Citati Srpske Poslovice: Nezazvanom gosti mesto za vrati. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Neće grom u koprive. -Latinske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Ni Bogu kolača, ni caru araca. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Ni krvniku, Bože, ne daj. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Ni luk jeo, ni luk mirisao. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nepusti kusonje na valov. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nemoj se srditi što ružin grm nosi trnje, nego se raduj što trnov grm nosi ruže. -Ljubavne poslovice


nemoj-se-srditi-to-ruin-grm-nosi-trnje-nego-se-raduj-to-trnov-grm-nosi-rue
Citati Srpske Poslovice: Nemoj misliti da si dobar samo ako si najbolji među najlošijima. -Latinske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nema otcevine bez kercevine. -Hrvatske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nema tereta bez deteta. -Srpske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nema za čovjeka nikakve veće kazne od nesreće. -Latinske poslovice


Citati Srpske Poslovice: Nema zanata bez alata. -Hrvatske poslovice