А када однесеш своју половину срца,знај да полеће јако


Акадаоднесешсвојуоовинусрцанајдаоећејако