Али дођу ми ти дани, пријатељу, кад ми ништа на овом свету није потребно. Ништа! Осим топл?...


АидођумитиданиријатељукадништанаовомсветунијеотребноНиштаОсимто