Највеће задовољство у животу је радити оно што људи кажу да не можете да урадите!


Највећеадовољствоуивотујерадитионоштољудикауданемоетеурадите