Онај осећај кад су ти очи пуне суза, а ти се насмејеш и кажеш: МА НИЈЕ МИ НИШТА!


ОнајосећајкадсутиочиунесуаасенасмејешикаешМАНИЈЕМИНИШТА