1986. u gostima: kako ste, kako zdravlje?…..2013. u gostima: mozete li mi reći šifru za WiFi ? .. hahah


1986-u-gostima-kako-ste-kako-zdravlje2013-u-gostima-mozete-li-mi-rei-ifru-za-wifi-hahah
1986gostimakakostezdravlje…2013mozetelimirećiifruzawifihahahu gostimakako steu gostimamozete lili mimi rećireći šifrušifru zaza wifiwifihahahmozete li mili mi rećimi reći šifrureći šifru zašifru za wifiza wifimozete li mi rećili mi reći šifrumi reći šifru zareći šifru za wifišifru za wifimozete li mi reći šifruli mi reći šifru zami reći šifru za wifireći šifru za wifi

‎1986. u gostima: Kako ste, kako zdravlje? …. 2013. u gostima: Možete li mi reći šifru za WiFi?
1986-u-gostima-kako-ste-kako-zdravlje-2013-u-gostima-moete-li-mi-rei-ifru-za-wifi
Mrzim kad mama gostima pokazuje indeks sa desetkama :(
mrzim-kad-mama-gostima-pokazuje-indeks-desetkama
Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D
nesporazum-kada-u-gostima-trai-au-vode-a-budala-ti-stvarno-donese-vodu-d
Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti. -Hipokrat
mudar-ovek-treba-smatrati-zdravlje-kao-jedan-od-najveih-blagoslova-panauiti-kako-da-u-vlastitim-mislima-izvue-korist-iz-svoje-bolesti