1986. u gostima: kako ste, kako zdravlje?…..2013. u gostima: mozete li mi reći šifru za WiFi ? .. hahah


1986-u-gostima-kako-ste-kako-zdravlje2013-u-gostima-mozete-li-mi-rei-ifru-za-wifi-hahah
1986gostimakakostezdravlje…2013mozetelimirećiifruzawifihahahu gostimakako steu gostimamozete lili mimi rećireći šifrušifru zaza wifiwifihahahmozete li mili mi rećimi reći šifrureći šifru zašifru za wifiza wifimozete li mi rećili mi reći šifrumi reći šifru zareći šifru za wifišifru za wifimozete li mi reći šifruli mi reći šifru zami reći šifru za wifireći šifru za wifi

‎1986. u gostima: Kako ste, kako zdravlje? …. 2013. u gostima: Možete li mi reći šifru za WiFi?Mrzim kad mama gostima pokazuje indeks sa desetkama :(Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :DPravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti.