A šta bi pričali da ne lažu. Da zbore što znaju dovijek bi ćutali.


a-bi-priali-da-ne-u-da-zbore-to-znaju-dovijek-bi-utali
matija bećkovićtabipričalidanelažudazboretoznajudovijekćutališta bibi pričalipričali dada nene lažuda zborezbore štošto znajuznaju dovijekdovijek bibi ćutalia šta bišta bi pričalibi pričali dapričali da neda ne lažuda zbore štozbore što znajušto znaju dovijekznaju dovijek bidovijek bi ćutalia šta bi pričališta bi pričali dabi pričali da nepričali da ne lažuda zbore što znajuzbore što znaju dovijekšto znaju dovijek biznaju dovijek bi ćutalia šta bi pričali dašta bi pričali da nebi pričali da ne lažuda zbore što znaju dovijekzbore što znaju dovijek bišto znaju dovijek bi ćutali

Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
Ispuzali su grabljivci, pa lažljivci, snalažljivci. A ljudi ćutali, a šta bi drugo? I šaptali da ovo ne može dugo. -Đorđe Balašević
ispuzali-su-grabljivci-pa-ljivci-snalaljivci-a-ljudi-utali-a-bi-drugo-i-aptali-da-ovo-ne-moe-dugo
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Oni što te uopšte ne znaju najviše laju, a oni što te najbolje znaju najviše ćute. -Đorđe Balašević
oni-to-te-uopte-ne-znaju-najvie-laju-a-oni-to-te-najbolje-znaju-najvie-ute