A bilo je potrebno samo da me zagrlis i ne das mi da odem…


a-bilo-potrebno-samo-da-me-zagrlis-i-ne-das-mi-da-odem
bilopotrebnosamodamezagrlisnedasmiodem…bilo jeje potrebnopotrebno samosamo dada meme zagrliszagrlis ii nene dasdas mimi dada odem…a bilo jebilo je potrebnoje potrebno samopotrebno samo dasamo da meda me zagrlisme zagrlis izagrlis i nei ne dasne das midas mi dami da odem…a bilo je potrebnobilo je potrebno samoje potrebno samo dapotrebno samo da mesamo da me zagrlisda me zagrlis ime zagrlis i nezagrlis i ne dasi ne das mine das mi dadas mi da odem…a bilo je potrebno samobilo je potrebno samo daje potrebno samo da mepotrebno samo da me zagrlissamo da me zagrlis ida me zagrlis i neme zagrlis i ne daszagrlis i ne das mii ne das mi dane das mi da odem…

Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand
pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Koliko li je samo potrebno duha da čovjek ne bi ispao smiješan? -Charles Baudelaire
koliko-li-samo-potrebno-duha-da-ovjek-ne-bi-ispao-smijean
posle svega mi nedostajes tvoju ruku da mi das
posle-svega-mi-nedostajes-tvoju-ruku-da-mi-das
Uradiću sve što je potrebno kako bi pobedili na utakmici, bilo da to uključuje sedenje na klupi dok mašem peškirom, dodavanje čaše vode svom saigraču ili pogađanje tog pobedničkog koša. -Kobi Brajant
uradiu-sve-to-potrebno-kako-bi-pobedili-na-utakmici-bilo-da-to-ukljuuje-sedenje-na-klupi-dok-em-pekirom-dodavanje-ae-vode-svom-saigrau-ili-pogaanje
Čoveku je potrebno mnogo žena samo kad nijedna od njih ne valja. -Čarls Bukovski
oveku-potrebno-mnogo-ena-samo-kad-nijedna-od-njih-ne-valja