A, šta da ti pričam? Nisu je dali za mene, druga vremena su bila.


a-da-ti-priam-nisu-dali-za-mene-druga-vremena-su-bila
Đorđe balaševićtadatipričamnisudalizamenedrugavremenasubilašta dada titi pričamnisu jeje dalidali zaza menedruga vremenavremena susu bilašta da tida ti pričamnisu je dalije dali zadali za menedruga vremena suvremena su bilašta da ti pričamnisu je dali zaje dali za menedruga vremena su bilanisu je dali za mene

A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Ono što ljudi vide terenu nisam ja, već druga strana mene. -Kobi Brajant
ono-to-ljudi-vide-terenu-nisam-ja-ve-druga-strana-mene