A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.


a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Đorđe balaševićhteosamposlednjiputdajojapnemnauhobilamojesvepazimenebilazapravoostalahteo samsam poslednjiposlednji putput dada jojjoj šapnemšapnem nana uhouho dada jeje bilabila mojemoje svepazi menezapravo bilabila ii ostalaostala mojemoje svea hteo samhteo sam poslednjisam poslednji putposlednji put daput da jojda joj šapnemjoj šapnem našapnem na uhona uho dauho da jeda je bilaje bila mojebila moje svezapravo bila ibila i ostalai ostala mojeostala moje svea hteo sam poslednjihteo sam poslednji putsam poslednji put daposlednji put da jojput da joj šapnemda joj šapnem najoj šapnem na uhošapnem na uho dana uho da jeuho da je bilada je bila mojeje bila moje svezapravo bila i ostalabila i ostala mojei ostala moje svea hteo sam poslednji puthteo sam poslednji put dasam poslednji put da jojposlednji put da joj šapnemput da joj šapnem nada joj šapnem na uhojoj šapnem na uho dašapnem na uho da jena uho da je bilauho da je bila mojeda je bila moje svezapravo bila i ostala mojebila i ostala moje sve

Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo. -Mark Tven
adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
Nekad sam ti bila sve, više nije kao pre
nekad-sam-ti-bila-sve-vie-nije-kao-pre
Stvoriti čoveka bila je krasna i dovitljiva zamisao, ali dodati ovcu bila je tautologija. -Mark Tven
stvoriti-oveka-bila-krasna-i-dovitljiva-zamisao-ali-dodati-ovcu-bila-tautologija