A ja… Ja sam od njega samo trazila da pokaze da mu je stalo. Nista vise. Nisam trazila da mi skida zvijezde sa neba. Niti da me voli onoliko koliko sam ja ...


a-ja-ja-sam-od-njega-samo-trazila-da-pokaze-da-mu-stalo-nista-vise-nisam-trazila-da-mi-skida-zvijezde-neba-niti-da-me-voli-onoliko-koliko-sam-ja
ja…jasamodnjegasamotraziladapokazemustalonistavisenisammiskidazvijezdenebanitimevolionolikokolikojaja… jaja samsam odod njeganjega samosamo trazilatrazila dada pokazepokaze dada mumu jeje stalonista visenisam trazilatrazila dada mimi skidaskida zvijezdezvijezde sasa nebaniti dada meme volivoli onolikoonoliko kolikokoliko samsam jajaa ja… jaja… ja samja sam odsam od njegaod njega samonjega samo trazilasamo trazila datrazila da pokazeda pokaze dapokaze da muda mu jemu je stalonisam trazila datrazila da mida mi skidami skida zvijezdeskida zvijezde sazvijezde sa nebaniti da meda me volime voli onolikovoli onoliko kolikoonoliko koliko samkoliko sam jasam ja

Muskarac pre braka skida zvezde sa neba, posle mu je tesko i sijalicu da promeni.
muskarac-pre-braka-skida-zvezde-neba-posle-mu-tesko-i-sijalicu-da-promeni
Srela sam jednog čovjeka i zaljubila se u njega. Zaljubila sam se iz jednog jedinog razloga, od njega ne očekujem ništa. -Paulo Koeljo
srela-sam-jednog-ovjeka-i-zaljubila-se-u-njega-zaljubila-sam-se-iz-jednog-jedinog-razloga-od-njega-ne-oekujem
Među vašim ljudima čovek se ceni onoliko koliko je čovek, a ne po onome što su od njega napravili odelo i titule. -Arčibald Rajs
meu-vaim-ljudima-ovek-se-ceni-onoliko-koliko-ovek-a-ne-po-onome-to-su-od-njega-napravili-odelo-i-titule