A jebem ti ove mišiće, više ni u kuću ne mogu ući :( xD


a-jebem-ti-ove-miie-vie-u-kuu-ne-mogu-ui-xd
jebemtiovemiićeviekućunemoguućixdjebem titi oveove mišićeviše niu kućukuću nene mogumogu ući( xda jebem tijebem ti oveti ove mišićeviše ni uni u kućuu kuću nekuću ne mogune mogu ućia jebem ti ovejebem ti ove mišićeviše ni u kućuni u kuću neu kuću ne mogukuću ne mogu ućia jebem ti ove mišićeviše ni u kuću neni u kuću ne moguu kuću ne mogu ući

Mašta je kao sobni bicikl. Ne može vas odvesti nigde, ali može uvežbati mišiće koji mogu. Naravno, možda grešim. -Teri Pračet
ma-kao-sobni-bicikl-ne-moe-vas-odvesti-nigde-ali-moe-uvebati-miie-koji-mogu-naravno-moda-greim
Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome. -Napoleon Bonaparta
ja-vie-ne-mogu-biti-posluan-jednom-sam-probao-komandovanje-i-vie-ga-ne-mogu-prepustiti-drugome
Posalji to jedno Cao jebem mu mater, pa ne umire se od toga! -.-
posalji-to-jedno-cao-jebem-mu-mater-pa-ne-umire-se-od-toga