A jebem ti ove mišiće, više ni u kuću ne mogu ući :( xD


a-jebem-ti-ove-miie-vie-u-kuu-ne-mogu-ui-xd
jebemtiovemiićeviekućunemoguućixdjebem titi oveove mišićeviše niu kućukuću nene mogumogu ući( xda jebem tijebem ti oveti ove mišićeviše ni uni u kućuu kuću nekuću ne mogune mogu ućia jebem ti ovejebem ti ove mišićeviše ni u kućuni u kuću neu kuću ne mogukuću ne mogu ućia jebem ti ove mišićeviše ni u kuću neni u kuću ne moguu kuću ne mogu ući

Mašta je kao sobni bicikl. Ne može vas odvesti nigde, ali može uvežbati mišiće koji mogu. Naravno, možda grešim.Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome.Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.Posalji to jedno Cao jebem mu mater, pa ne umire se od toga! -.-Ne možeš dva puta ući u istu reku.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.