A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.


a-kad-predjemo-granicu-nai-cemo-se-na-vrstom-tlu-no-odreenog-odnosa-i-obaveza-kojih-se-bojim-samo-ona-i-ja-u-uskom-kavezu-mogue-ali-nedovoljne
meša selimovićkadpredjemogranicunaćicemosenačvrstomtlutačnoodređenogodnosaobavezakojihbojimsamoonajauskomkavezumogućealinedovoljnenježnostiomeđenisobomosjećanjimakojabimoglazavitiilibismopokazivalidanebudesasvimmučnobezsvjetlaneomeđenihirinakojenasdražekaomogućnostkad predjemopredjemo tutu granicunaći cemocemo sese nana čvrstomčvrstom tlutlu tačnotačno određenogodređenog odnosaodnosa ii obavezaobaveza kojihkojih sese bojimsamo onaona ii jau uskomuskom kavezukavezu mogućemoguće aliali nedovoljnenedovoljne nježnostiomeđeni sobomsobom ii osjećanjimaosjećanjima kojakoja bibi sese moglamogla zavitiili kojakoja bismobismo pokazivalipokazivali dada nene budebude sasvimsasvim mučnosamo onaona ii jabez svjetlabez neomeđenihneomeđenih širinakoje nasnas dražedraže kaokao mogućnosta kad predjemokad predjemo tupredjemo tu granicunaći cemo secemo se nase na čvrstomna čvrstom tlučvrstom tlu tačnotlu tačno određenogtačno određenog odnosaodređenog odnosa iodnosa i obavezai obaveza kojihobaveza kojih sekojih se bojimsamo ona iona i jau uskom kavezuuskom kavezu mogućekavezu moguće alimoguće ali nedovoljneali nedovoljne nježnostiomeđeni sobom isobom i osjećanjimai osjećanjima kojaosjećanjima koja bikoja bi sebi se moglase mogla zavitiili koja bismokoja bismo pokazivalibismo pokazivali dapokazivali da neda ne budene bude sasvimbude sasvim mučnosamo ona iona i jabez neomeđenih širinakoje nas draženas draže kaodraže kao mogućnost

Prava drugarica je ona koja kad vidi da si nervozan i tuzan, pridje i bez reci ti pokaze sise da te oraspolozi… xD
prava-drugarica-ona-koja-kad-vidi-da-nervozan-i-tuzan-pridje-i-bez-reci-ti-pokaze-sise-da-te-oraspolozi-xd
Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše. -Antoine de Rivarol
od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo
Cenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvek potrebna, ali stara prijateljstva su više od ljubavi, jer su dio nas samih. -Meša Selimović
cenim-nova-prijateljstva-ona-su-kao-ljubav-koja-nam-uvek-potrebna-ali-stara-prijateljstva-su-vie-od-ljubavi-jer-su-dio-nas-samih
Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene. -Đorđe Balašević
mogla-ona-bez-njega-itekako-mogla-odlino-glumila-hladnokrvnost-pred-svima-se-trudila-biti-ravnoduna-iako-se-u-njoj-neto-preokrene-svaki-put-kad-ga