A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novca


a-ko-kae-da-mu-nije-do-novca-nego-do-naela-njemu-iskljuiv-do-novca
nemačka poslovicakokažedamunijedonovcanegonačelanjemuisključivko kažekaže dada mumu nijenije dodo novcanovca negonego dodo načelanjemu jeje isključivisključiv dodo novcaa ko kažeko kaže dakaže da muda mu nijemu nije donije do novcado novca negonovca nego donego do načelanjemu je isključivje isključiv doisključiv do novcaa ko kaže dako kaže da mukaže da mu nijeda mu nije domu nije do novcanije do novca negodo novca nego donovca nego do načelanjemu je isključiv doje isključiv do novcaa ko kaže da muko kaže da mu nijekaže da mu nije doda mu nije do novcamu nije do novca negonije do novca nego dodo novca nego do načelanjemu je isključiv do novca

Stvaranje bogatstva nije pogrešna stvar, nego je pogrešno voleti novac samo radi novca. -Margaret Tačer
stvaranje-bogatstva-nije-pogrena-stvar-nego-pogreno-voleti-novac-samo-radi-novca
Ko ima mnogo novca, a nema dece, nije bogat; ko ima mnogo dece, a nema novca, nije siromašan. -Kineske poslovice
ko-ima-mnogo-novca-a-nema-dece-nije-bogat-ko-ima-mnogo-dece-a-nema-novca-nije-siromaan
Vreme je vrednije od novca. Možete dobiti više novca, ali ne možete dobiti više vremena. -Džim Ron
vreme-vrednije-od-novca-moete-dobiti-vie-novca-ali-ne-moete-dobiti-vie-vremena
Škrtice nisu samo tvrde u pitanju novca, nego i u pitanju prvenstva i slobode. -Jovan Dučić
krtice-nisu-samo-tvrde-u-pitanju-novca-nego-i-u-pitanju-prvenstva-i-slobode
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli