A mislio sam s malo vode, ljubav će lagano da ode…


a-mislio-sam-s-malo-vode-ljubav-e-lagano-da-ode
misliosammalovodeljubavćelaganodaode…mislio samsam ss malomalo vodeljubav ćeće laganolagano dada ode…a mislio sammislio sam ssam s malos malo vodeljubav će laganoće lagano dalagano da ode…a mislio sam smislio sam s malosam s malo vodeljubav će lagano daće lagano da ode…a mislio sam s malomislio sam s malo vodeljubav će lagano da ode…

Velika ljubav proizilazi iz velikog saznanja voljene stvari, a ako je malo poznaješ, malo ćeš je, ili je uopšte nećeš moći voleti. -Leonardo da Vinči
velika-ljubav-proizilazi-iz-velikog-saznanja-voljene-stvari-a-ako-malo-poznaje-malo-e-ili-uopte-nee-moi-voleti
Danas svi znaju da sam na tebe mislio kad sam rekao:
danas-svi-znaju-da-sam-na-tebe-mislio-kad-sam-rekao-ona-kae-balkonu-da-ga-voli-i-balkon-se-srui-u-tom-asu
Ja sam ostavio toliko zagonetki i nejasnoća da će profesori biti zauzeti godinama prepirući se oko toga na šta sam mislio. To je jedini način da se obezbedi besmrtnost. -Džejms Džojs
ja-sam-ostavio-toliko-zagonetki-i-nejasnoa-da-e-profesori-biti-zauzeti-godinama-prepirui-se-oko-toga-na-sam-mislio-to-jedini-nain-da-se-obezbedi
Dok sam mislio da učim kako da živim, u stvari sam učio kako da umrem. -Leonardo da Vinči
dok-sam-mislio-da-uim-kako-da-ivim-u-stvari-sam-uio-kako-da-umrem
Do 13. godine sam mislio da je moje ime Ćuti. -Džo Namat
do-13-godine-sam-mislio-da-moje-ime-uti