A moje srce rusi se ko domine, borba s osecanjimato stvarno boli me …


a-moje-srce-rusi-se-ko-domine-borba-s-osecanjimato-stvarno-boli-me
mojesrcerusisekodomineborbaosecanjimatostvarnobolimemoje srcesrce rusirusi sese koko domineborba ss osecanjimatoosecanjimato stvarnostvarno boliboli meme …a moje srcemoje srce rusisrce rusi serusi se kose ko domineborba s osecanjimatos osecanjimato stvarnoosecanjimato stvarno bolistvarno boli meboli me …a moje srce rusimoje srce rusi sesrce rusi se korusi se ko domineborba s osecanjimato stvarnos osecanjimato stvarno boliosecanjimato stvarno boli mestvarno boli me …a moje srce rusi semoje srce rusi se kosrce rusi se ko domineborba s osecanjimato stvarno bolis osecanjimato stvarno boli meosecanjimato stvarno boli me …

Ljubav boli… al’ te moje srce ipak voli!To, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli.Nisi ni ti jedini za moje boli se ne brinilako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.oci mi placu i srce me boli,jer nikada nece prestati da te voli.i tvoje srce neplace kad moje jauce to znaj