A najgore je kad čovek prestane razlikovati dobro i zlo.


a-najgore-kad-ovek-prestane-razlikovati-dobro-i-zlo
Žarko lauševićnajgorekadčovekprestanerazlikovatidobrozlonajgore jeje kadkad čovekčovek prestaneprestane razlikovatirazlikovati dobrodobro ii zloa najgore jenajgore je kadje kad čovekkad čovek prestanečovek prestane razlikovatiprestane razlikovati dobrorazlikovati dobro idobro i zloa najgore je kadnajgore je kad čovekje kad čovek prestanekad čovek prestane razlikovatičovek prestane razlikovati dobroprestane razlikovati dobro irazlikovati dobro i zloa najgore je kad čoveknajgore je kad čovek prestaneje kad čovek prestane razlikovatikad čovek prestane razlikovati dobročovek prestane razlikovati dobro iprestane razlikovati dobro i zlo

Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Smešno je možda, bio sam čovek s onim od juče i hoću da budem čovek s ovim od danas, drukčijim, možda i suprotnim ali me to ne buni jer čovek je promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Ljubav je kao plamen koji ubrzo ugasne kad se prestane povećavati.Kada čovek prestane verovati u Boga, to ne znači da je prestao verovati u bilo šta. On onda veruje u svašta.