A sta je bolje, da budem pored drolje ili pored ljudi sto lazu kad kazu da te vole?


a-sta-bolje-da-budem-pored-drolje-ili-pored-ljudi-sto-lazu-kad-kazu-da-te-vole
staboljedabudemporeddroljeililjudistolazukadkazutevolesta jeje boljeda budembudem poredpored droljedrolje iliili poredpored ljudiljudi stosto lazulazu kadkad kazukazu dada tete volea sta jesta je boljeda budem poredbudem pored droljepored drolje ilidrolje ili poredili pored ljudipored ljudi stoljudi sto lazusto lazu kadlazu kad kazukad kazu dakazu da teda te volea sta je boljeda budem pored droljebudem pored drolje ilipored drolje ili poreddrolje ili pored ljudiili pored ljudi stopored ljudi sto lazuljudi sto lazu kadsto lazu kad kazulazu kad kazu dakad kazu da tekazu da te voleda budem pored drolje ilibudem pored drolje ili poredpored drolje ili pored ljudidrolje ili pored ljudi stoili pored ljudi sto lazupored ljudi sto lazu kadljudi sto lazu kad kazusto lazu kad kazu dalazu kad kazu da tekad kazu da te vole

Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…
suze-same-krenu-kad-pomislim-na-tebejer-bila-svee-sto-zelim-pored-sebe
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
pitam se zasto je moralo tako?koga da krivim zivot,sudbinu, nekog treceg ili boga?kad bolje razmislim svi su krivi zivot sto je surov,sudbinu sto je tako ...
pitam-se-zasto-moralo-takokoga-da-krivim-zivotsudbinu-nekog-treceg-ili-bogakad-bolje-razmislim-svi-su-krivi-zivot-sto-surovsudbinu-sto-tako
Ako ikada pocnem da ti nedostajem, seti se da me nema tu ne zato sto ja ne zelim da budem kraj tebe, nego zato sto tebi nije mnogo znacilo da li cu tu biti ili ...
ako-ikada-pocnem-da-ti-nedostajem-seti-se-da-me-nema-ne-zato-sto-ja-ne-zelim-da-budem-kraj-tebe-nego-zato-sto-tebi-nije-mnogo-znacilo-da-li-cu-biti
Ljubav je kad te dečko gleda u oči pored tolikih sisa xD
ljubav-kad-te-deko-gleda-u-oi-pored-tolikih-sisa-xd