Šta je duša? To je kao elektricitet-ne znamo šta je, ali je sila koja može da obasja sobu.


a-to-kao-elektricitetne-znamo-ali-sila-koja-moe-da-obasja-sobu
rej ČarlsŠtaduatokaoelektricitetneznamotaalisilakojamožedaobasjasobuje dušaje kaoznamo štaali jeje silasila kojakoja možemože dada obasjaobasja sobuŠta je dušaznamo šta jeali je silaje sila kojasila koja možekoja može damože da obasjada obasja sobuali je sila kojaje sila koja možesila koja može dakoja može da obasjamože da obasja sobuali je sila koja možeje sila koja može dasila koja može da obasjakoja može da obasja sobu

Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva. -Nikola Tesla
dan-kada-no-saznamo-elektricitet-bie-najznaajniji-datum-u-istoriji-oveanstva
Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu. -Sun Tzu
ukoliko-znamo-da-su-nai-ljudi-spremni-za-napad-ali-ne-znamo-da-li-neprijatelj-otvoren-za-napad-samo-smo-napola-spremni-za-borbu
Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati. -Čarls Dikens
kredit-sistem-u-kome-osoba-koja-ne-moe-da-plati-nae-drugu-osobu-koja-ne-moe-da-plati-koja-e-da-garantira-da-on-moe-da-plati
O, srce, ako ti neznalica kaze da duša propada kao telo, reci mu da cvet propada ali seme ostaje. -Halil Džubran
o-srce-ako-ti-neznalica-kaze-da-a-propada-kao-telo-reci-mu-da-cvet-propada-ali-seme-ostaje