Šša je tvrdje od gvoždja, pa ga opet rdja izije.


a-tvrdje-od-gvodja-pa-ga-opet-rdja-izije
narodne posloviceŠatvrdjeodgvoždjapagaopetrdjaizijeje tvrdjetvrdje odod gvoždjapa gaga opetopet rdjardja izijeŠša je tvrdjeje tvrdje odtvrdje od gvoždjapa ga opetga opet rdjaopet rdja izijeŠša je tvrdje odje tvrdje od gvoždjapa ga opet rdjaga opet rdja izijeŠša je tvrdje od gvoždjapa ga opet rdja izije

Kako je dobro videti te opet… :)
kako-dobro-videti-te-opet
Čovek koji stari opet postaje dete. -Sofokle
ovek-koji-stari-opet-postaje-dete
Ako prirodu isteraš vilama, ona će se opet vratiti. -Horacije
ako-prirodu-istera-vilama-ona-e-se-opet-vratiti