A zаšto bi čovek morаo voleti retko dа bi mnogo voleo?


a-zto-bi-ovek-moro-voleti-retko-d-bi-mnogo-voleo
albert kamizаtobičovekmorаovoletiretkomnogovoleozаšto bibi čovekčovek morаomorаo voletivoleti retkoretko dаdа bibi mnogomnogo voleoa zаšto bizаšto bi čovekbi čovek morаočovek morаo voletimorаo voleti retkovoleti retko dаretko dа bidа bi mnogobi mnogo voleoa zаšto bi čovekzаšto bi čovek morаobi čovek morаo voletičovek morаo voleti retkomorаo voleti retko dаvoleti retko dа biretko dа bi mnogodа bi mnogo voleoa zаšto bi čovek morаozаšto bi čovek morаo voletibi čovek morаo voleti retkočovek morаo voleti retko dаmorаo voleti retko dа bivoleti retko dа bi mnogoretko dа bi mnogo voleo

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet.Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon BrandoVoleti je lepo voleti je lako ali voleti kao ja ne moze svako…