Adam i Eva uživali su mnoge povlastice, a najveća je bila što nisu imali mlečne zube.


adam-i-eva-uivali-su-mnoge-povlastice-a-najvea-bila-to-nisu-imali-mlene-zube
mark tvenadamevauživalisumnogepovlasticenajvećabilatonisuimalimlečnezubeadam ii evaeva uživaliuživali susu mnogemnoge povlasticenajveća jeje bilabila štošto nisunisu imaliimali mlečnemlečne zubeadam i evai eva uživalieva uživali suuživali su mnogesu mnoge povlasticea najveća jenajveća je bilaje bila štobila što nisušto nisu imalinisu imali mlečneimali mlečne zubeadam i eva uživalii eva uživali sueva uživali su mnogeuživali su mnoge povlasticea najveća je bilanajveća je bila štoje bila što nisubila što nisu imališto nisu imali mlečnenisu imali mlečne zubeadam i eva uživali sui eva uživali su mnogeeva uživali su mnoge povlasticea najveća je bila štonajveća je bila što nisuje bila što nisu imalibila što nisu imali mlečnešto nisu imali mlečne zube

Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo. -Mark Tven
adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
Nije mi žao što su krali moje ideje, već što nisu imali svoje. -Nikola Tesla
nije-mi-ao-to-su-krali-moje-ideje-ve-to-nisu-imali-svoje
Deca nipošto nisu blažena. Ona su sposobna da osećaju mnoge sukobe, rastrzanost i patnju. -Herman Hese
deca-nipoto-nisu-blaena-ona-su-sposobna-da-oseaju-mnoge-sukobe-rastrzanost-i-patnju
Samo su siromasi znali pravi smisao života, bogati i obezbeđeni nisu o tome imali pojma. -Čarls Bukovski
samo-su-siromasi-znali-pravi-smisao-ivota-bogati-i-obezbeeni-nisu-o-tome-imali-pojma