ah ona me je terala da idem u box ja iso ma nek me udara nek me boli… al da znam da me ona voli


ah-ona-me-terala-da-idem-u-box-ja-iso-nek-me-udara-nek-me-boli-al-da-znam-da-me-ona-voli
ahonameteraladaidemboxjaisonekudaraboli…alznamvoliah onaona meme jeje teralaterala dada idemidem uu boxbox jaja isoiso mama neknek meme udaraudara neknek meme boli…boli… alal dada znamznam dada meme onaona voliah ona meona me jeme je teralaje terala daterala da idemda idem uidem u boxu box jabox ja isoja iso maiso ma nekma nek menek me udarame udara nekudara nek menek me boli…me boli… alboli… al daal da znamda znam daznam da meda me oname ona voliah ona me jeona me je teralame je terala daje terala da idemterala da idem uda idem u boxidem u box jau box ja isobox ja iso maja iso ma nekiso ma nek mema nek me udaranek me udara nekme udara nek meudara nek me boli…nek me boli… alme boli… al daboli… al da znamal da znam dada znam da meznam da me onada me ona voliah ona me je teralaona me je terala dame je terala da idemje terala da idem uterala da idem u boxda idem u box jaidem u box ja isou box ja iso mabox ja iso ma nekja iso ma nek meiso ma nek me udarama nek me udara neknek me udara nek meme udara nek me boli…udara nek me boli… alnek me boli… al dame boli… al da znamboli… al da znam daal da znam da meda znam da me onaznam da me ona voli

On: ljubavi kad ce mo na more ona:  neda mi se nek on doode nama
on-ljubavi-kad-mo-na-more-ona-neda-mi-se-nek-on-doode-nama
Nek’ te grli, nek’ te ljubi, nek’ te drugi vide s’ njim, ako to se zove ljubav, onda ja te ne volim…♥
nek-te-grli-nek-te-ljubi-nek-te-drugi-vide-s-njim-ako-to-se-zove-ljubav-onda-ja-te-ne-volim
Kada me ona voli, ne znam od čega živim. Ne jedem, zaboravljam da dišem i vrlo često umirem. -Matija Bećković
kada-me-ona-voli-ne-znam-od-ega-ivim-ne-jedem-zaboravljam-da-diem-i-vrlo-esto-umirem
Kad je čaša pri dnu, priznam sebi da je ona jedino što mi je vredelo. Odzvanja mi njen smeh, osetim njen dah na svojim usnama. I znam da ona negde tamo isto ...
kad-aa-pri-dnu-priznam-sebi-da-ona-jedino-to-mi-vredelo-odzvanja-mi-njen-smeh-osetim-njen-dah-na-svojim-usnama-i-znam-da-ona-negde-tamo-isto
Ne znam gde da pobegnem da mi bude lakše, možda ovde… tri godine volim ženu koju ne smem, voli i ona mene ali smo siti skrivanja i Ona i Ja,rastajemo se ...
ne-znam-gde-da-pobegnem-da-mi-bude-lake-moda-ovde-tri-godine-volim-enu-koju-ne-smem-voli-i-ona-mene-ali-smo-siti-skrivanja-i-ona-i-jarastajemo-se
Jeste li ikad primetili da je “Ma nek ide sve dođavola” uvek pravi odgovor. -Merilin Monro
jeste-li-ikad-primetili-da-ma-nek-ide-sve-doavola-uvek-pravi-odgovor