Aj sad, ne morate se svi zaljubiti u mene…..


aj-sad-ne-morate-se-svi-zaljubiti-u-mene
ajsadnemoratesesvizaljubitimene…aj sadne moratemorate sese svisvi zaljubitizaljubiti uu mene…ne morate semorate se svise svi zaljubitisvi zaljubiti uzaljubiti u mene…ne morate se svimorate se svi zaljubitise svi zaljubiti usvi zaljubiti u mene…ne morate se svi zaljubitimorate se svi zaljubiti use svi zaljubiti u mene…

Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…volim ju ona mene ne..sad je nasla drugog a meni srce umireOvo stihovi nisu,vec moje zajebancije,volim da se zezam,i volim zezancije,nazalost,ovo vise nije sala,volela me kao mala,sad’ narasla,nasla drugog,mene ...Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.Ne treba mi niko  pustite me svi  idite, idite od meneNiko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.