Čak i će filozofi hvaliti rat govoreći da on čini čovečanstvo plemenitim, zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.


ak-i-e-filozofi-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-oveanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
imanuel kantČakćefilozofihvalitiratgovorećidaončiničovečanstvoplemenitimzaboravljajućinagrkakojidavnorekao„ratlozatotorađaviezlanegogaubijaČak iće filozofifilozofi hvalitihvaliti ratrat govorećigovoreći dada onon činičini čovečanstvočovečanstvo plemenitimzaboravljajući nana grkagrka kojikoji jeje davnodavno rekao„rat jeje lošloš zatozato štošto rađarađa viševiše zlanego štošto gaga ubijaČak i ćei će filozofiće filozofi hvalitifilozofi hvaliti rathvaliti rat govorećirat govoreći dagovoreći da onda on činion čini čovečanstvočini čovečanstvo plemenitimzaboravljajući na grkana grka kojigrka koji jekoji je davnoje davno rekao„rat je lošje loš zatološ zato štozato što rađašto rađa višerađa više zlanego što gašto ga ubija

Čak i filozofi će hvaliti rat govoreći da on čini čovječanstvo plemenitim zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.“ -Imanuel Kant
ak-i-filozofi-e-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-ovjeanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovečanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla. -Marija Kiri
ja-sam-od-onih-koji-razmiljaju-poput-nobela-da-e-oveanstvo-iz-novih-otkria-izvui-vie-dobra-nego-zla
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Novac ruši i gradi, čini sve što hoće. I pravog i pravdu s razlogom ubija. -Latinske poslovice
novac-rui-i-gradi-ini-sve-to-hoe-i-pravog-i-pravdu-s-razlogom-ubija