Čak i filozofi će hvaliti rat govoreći da on čini čovječanstvo plemenitim zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.“


ak-i-filozofi-e-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-ovjeanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
imanuel kantČakfilozofićehvalitiratgovorećidaončiničovječanstvoplemenitimzaboravljajućinagrkakojidavnorekao„ratlozatotorađaviezlanegogaubija“Čak ii filozofifilozofi ćeće hvalitihvaliti ratrat govorećigovoreći dada onon činičini čovječanstvočovječanstvo plemenitimplemenitim zaboravljajućizaboravljajući nana grkagrka kojikoji jeje davnodavno rekao„rat jeje lošloš zatozato štošto rađarađa viševiše zlanego štošto gaČak i filozofii filozofi ćefilozofi će hvalitiće hvaliti rathvaliti rat govorećirat govoreći dagovoreći da onda on činion čini čovječanstvočini čovječanstvo plemenitimčovječanstvo plemenitim zaboravljajućiplemenitim zaboravljajući nazaboravljajući na grkana grka kojigrka koji jekoji je davnoje davno rekao„rat je lošje loš zatološ zato štozato što rađašto rađa višerađa više zlanego što ga

Čak i će filozofi hvaliti rat govoreći da on čini čovečanstvo plemenitim, zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija. -Imanuel Kant
ak-i-e-filozofi-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-oveanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovječanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla. -Marija Kiri
ja-sam-od-onih-koji-razmiljaju-poput-nobela-da-e-ovjeanstvo-iz-novih-otkria-izvui-vie-dobra-nego-zla
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Novac ruši i gradi, čini sve što hoće. I pravog i pravdu s razlogom ubija. -Latinske poslovice
novac-rui-i-gradi-ini-sve-to-hoe-i-pravog-i-pravdu-s-razlogom-ubija
Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu. -Đorđe Balašević
neko-mi-rekao-da-greim-to-ekam-da-stvari-same-naiu-ali-to-i-nije-tako-lo-sistem-samo-ih-treba-ekati-na-pravom-mestu