Čak i greška može biti potrebna da bi se ostvarilo vredno postignuće.


ak-i-greka-moe-biti-potrebna-da-bi-se-ostvarilo-vredno-postignue
henri fordČakgrekamožebitipotrebnadabiseostvarilovrednopostignućeČak ii greškagreška možemože bitibiti potrebnapotrebna dada bibi sese ostvariloostvarilo vrednovredno postignućeČak i greškai greška možegreška može bitimože biti potrebnabiti potrebna dapotrebna da bida bi sebi se ostvarilose ostvarilo vrednoostvarilo vredno postignućeČak i greška možei greška može bitigreška može biti potrebnamože biti potrebna dabiti potrebna da bipotrebna da bi seda bi se ostvarilobi se ostvarilo vrednose ostvarilo vredno postignućeČak i greška može bitii greška može biti potrebnagreška može biti potrebna damože biti potrebna da bibiti potrebna da bi sepotrebna da bi se ostvariloda bi se ostvarilo vrednobi se ostvarilo vredno postignuće

Čak i mir može biti kupljen uz previsoku cenu.Jednostavno može biti teže od komplikovanog. Moraš naporno raditi da bi napravio nešto jednostavno. Ali je vredno zato što na kraju kada dođeš do toga, možeš pomeriti planine.Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Jedina bitna stvar, šta god radili, bilo da vozite karting ili Formulu 1 ili čak igrate karte, jeste postati svetski prvak jer to znači da ste najbolji od svih. Čak i u karting to je veliko, veliko postignuće.Ili napiši nešto vredno čitanja ili uradi nešto vredno pisanja.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.