Čak i greška može biti potrebna da bi se ostvarilo vredno postignuće.


ak-i-greka-moe-biti-potrebna-da-bi-se-ostvarilo-vredno-postignue
henri fordČakgrekamožebitipotrebnadabiseostvarilovrednopostignućeČak ii greškagreška možemože bitibiti potrebnapotrebna dada bibi sese ostvariloostvarilo vrednovredno postignućeČak i greškai greška možegreška može bitimože biti potrebnabiti potrebna dapotrebna da bida bi sebi se ostvarilose ostvarilo vrednoostvarilo vredno postignućeČak i greška možei greška može bitigreška može biti potrebnamože biti potrebna dabiti potrebna da bipotrebna da bi seda bi se ostvarilobi se ostvarilo vrednose ostvarilo vredno postignućeČak i greška može bitii greška može biti potrebnagreška može biti potrebna damože biti potrebna da bibiti potrebna da bi sepotrebna da bi se ostvariloda bi se ostvarilo vrednobi se ostvarilo vredno postignuće

Jednostavno može biti teže od komplikovanog. Moraš naporno raditi da bi napravio nešto jednostavno. Ali je vredno zato što na kraju kada dođeš do toga, možeš pomeriti planine. -Stiv Džobs
jednostavno-moe-biti-tee-od-komplikovanog-mora-naporno-raditi-da-bi-napravio-neto-jednostavno-ali-vredno-zato-to-na-kraju-kada-doe-do-toga-moe