Čak i kad ostarim i osedim, moja strast prema košarci neće nestati.


ak-i-kad-ostarim-i-osedim-moja-strast-prema-koarci-nee-nestati
majkl džordanČakkadostarimosedimmojastrastpremakoarcinećenestatiČak ii kadkad ostarimostarim ii osedimmoja straststrast premaprema košarcikošarci nećeneće nestatiČak i kadi kad ostarimkad ostarim iostarim i osedimmoja strast premastrast prema košarciprema košarci nećekošarci neće nestatiČak i kad ostarimi kad ostarim ikad ostarim i osedimmoja strast prema košarcistrast prema košarci nećeprema košarci neće nestatiČak i kad ostarim ii kad ostarim i osedimmoja strast prema košarci nećestrast prema košarci neće nestati

Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...
ako-ikad-ostarim-u-jedno-sam-sigurna-nece-biti-to-zbog-dimakafana-niti-godina-ako-ikad-ostarim-i-sve-bude-bolelo-bice-to-zbog-toga-sto-me-na-vreme
U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom. -Alber Kami
u-tome-bila-sva-moja-ljubav-prema-ivotu-tiha-udnja-za-onim-to-e-mi-moda-izmaknuti-gorina-prikrivena-zanosom
Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja... -Meša Selimović
najgore-kad-ljudi-ute-kad-se-ne-objasne-pa-svaka-sumnja-ima-pravo-na-ivot-i-moja-i-tvoja
Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama