Čak i kad ostarim i osedim, moja strast prema košarci neće nestati.


ak-i-kad-ostarim-i-osedim-moja-strast-prema-koarci-nee-nestati
majkl džordanČakkadostarimosedimmojastrastpremakoarcinećenestatiČak ii kadkad ostarimostarim ii osedimmoja straststrast premaprema košarcikošarci nećeneće nestatiČak i kadi kad ostarimkad ostarim iostarim i osedimmoja strast premastrast prema košarciprema košarci nećekošarci neće nestatiČak i kad ostarimi kad ostarim ikad ostarim i osedimmoja strast prema košarcistrast prema košarci nećeprema košarci neće nestatiČak i kad ostarim ii kad ostarim i osedimmoja strast prema košarci nećestrast prema košarci neće nestati

Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom.Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja...Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.