Čak i kad spavaju na istom jastuku, muž i žena različito sanjaju.


ak-i-kad-spavaju-na-istom-jastuku-mu-i-ena-razliito-sanjaju
narodne posloviceČakkadspavajunaistomjastukumužženarazličitosanjajuČak ii kadkad spavajuspavaju nana istomistom jastukumuž ii ženažena različitorazličito sanjajuČak i kadi kad spavajukad spavaju naspavaju na istomna istom jastukumuž i ženai žena različitožena različito sanjajuČak i kad spavajui kad spavaju nakad spavaju na istomspavaju na istom jastukumuž i žena različitoi žena različito sanjajuČak i kad spavaju nai kad spavaju na istomkad spavaju na istom jastukumuž i žena različito sanjaju

Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima. -Agata Kristi
idealan-mu-treba-da-kao-arheolog-da-to-ena-starija-to-da-ga-vie-zanima