Čak i na istom jastuku muž i žena različito sanjaju.


ak-i-na-istom-jastuku-mu-i-ena-razliito-sanjaju
bosanske posloviceČaknaistomjastukumužženarazličitosanjajuČak ii nana istomistom jastukujastuku mužmuž ii ženažena različitorazličito sanjajuČak i nai na istomna istom jastukuistom jastuku mužjastuku muž imuž i ženai žena različitožena različito sanjajuČak i na istomi na istom jastukuna istom jastuku mužistom jastuku muž ijastuku muž i ženamuž i žena različitoi žena različito sanjajuČak i na istom jastukui na istom jastuku mužna istom jastuku muž iistom jastuku muž i ženajastuku muž i žena različitomuž i žena različito sanjaju

Čak i kad spavaju na istom jastuku, muž i žena različito sanjaju. -Narodne poslovice
ak-i-kad-spavaju-na-istom-jastuku-mu-i-ena-razliito-sanjaju
Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima. -Agata Kristi
idealan-mu-treba-da-kao-arheolog-da-to-ena-starija-to-da-ga-vie-zanima
Više žena iz kuće u kecelji iznese, neg što muž na rastočena kola uveze. -Stevan Sremac
vie-ena-iz-kue-u-kecelji-iznese-neg-to-mu-na-rastoena-kola-uveze
Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju. -Agata Kristi
arheolog-najbolji-mu-kojeg-jedna-ena-moe-imati-to-ona-starija-to-on-vie-zainteresovan-za-nju