Čak i najsitnija neistina truje čoveka, isto kao što i samo jedna kap otrova truje celo more.


ak-i-najsitnija-neistina-truje-oveka-isto-kao-to-i-samo-jedna-kap-otrova-truje-celo-more
mahatma gandiČaknajsitnijaneistinatruječovekaistokaotosamojednakapotrovacelomoreČak ii najsitnijanajsitnija neistinaneistina trujetruje čovekaisto kaokao štošto ii samosamo jednajedna kapkap otrovaotrova trujetruje celocelo moreČak i najsitnijai najsitnija neistinanajsitnija neistina trujeneistina truje čovekaisto kao štokao što išto i samoi samo jednasamo jedna kapjedna kap otrovakap otrova trujeotrova truje celotruje celo moreČak i najsitnija neistinai najsitnija neistina trujenajsitnija neistina truje čovekaisto kao što ikao što i samošto i samo jednai samo jedna kapsamo jedna kap otrovajedna kap otrova trujekap otrova truje celootrova truje celo moreČak i najsitnija neistina trujei najsitnija neistina truje čovekaisto kao što i samokao što i samo jednašto i samo jedna kapi samo jedna kap otrovasamo jedna kap otrova trujejedna kap otrova truje celokap otrova truje celo more

Kad mač kroz srce prođe život odma oduzme, a grijeh ga truje i pati sve dok se ne pokaje. -Poslovice korisnika
kad-kroz-srce-proe-ivot-odma-oduzme-a-grijeh-ga-truje-i-pati-sve-dok-se-ne-pokaje
Reči…spajaju ljude kao mostovi, stvarajući u isto vreme između čoveka i čoveka nepromostivosti vrlo često dublje od najmračnijega ponora. -Miroslav Krleza
reispajaju-ljude-kao-mostovi-stvarajui-u-isto-vreme-izmeu-oveka-i-oveka-nepromostivosti-vrlo-esto-dublje-od-najmranijega-ponora
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu. -Antoine de Rivarol
postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove