Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :D


ak-noris-preplivao-drinu-hodajuci-d
ČaknorispreplivaodrinuhodajuciČak norisnoris preplivaopreplivao drinudrinu hodajuciČak noris preplivaonoris preplivao drinupreplivao drinu hodajuciČak noris preplivao drinunoris preplivao drinu hodajuciČak noris preplivao drinu hodajuci

Čak Noris razume žene …
ak-noris-razume-ene
Čak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)
ak-noris-uspeo-da-pria-indirom-na-francuskom
Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xD
ak-noris-namestio-baba-rui-nogu-xd
Čak Noris zna da spremi posno prase.
ak-noris-zna-da-spremi-posno-prase
Čak Noris zna sve viceve o sebi – unapred! xD
ak-noris-zna-sve-viceve-o-sebi-unapred-xd
Kad je Čak Noris bio najpijaniji? Pa kad mu se rodio ćale.
kad-ak-noris-bio-najpijaniji-pa-kad-mu-se-rodio-ale