Čak Noris zna da spremi posno prase.


ak-noris-zna-da-spremi-posno-prase
ČaknorisznadaspremiposnopraseČak norisnoris znazna dada spremispremi posnoposno praseČak noris znanoris zna dazna da spremida spremi posnospremi posno praseČak noris zna danoris zna da spremizna da spremi posnoda spremi posno praseČak noris zna da spreminoris zna da spremi posnozna da spremi posno prase

Čak Noris zna sve viceve o sebi – unapred! xD
ak-noris-zna-sve-viceve-o-sebi-unapred-xd
Čak Noris razume žene …
ak-noris-razume-ene
Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :D
ak-noris-preplivao-drinu-hodajuci-d
Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xD
ak-noris-namestio-baba-rui-nogu-xd
Čak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)
ak-noris-uspeo-da-pria-indirom-na-francuskom
Kad je Čak Noris bio najpijaniji? Pa kad mu se rodio ćale.
kad-ak-noris-bio-najpijaniji-pa-kad-mu-se-rodio-ale