Čak Noris zna sve viceve o sebi – unapred! xD


ak-noris-zna-sve-viceve-o-sebi-unapred-xd
ČaknorisznasvevicevesebiunapredxdČak norisnoris znazna svesve viceveviceve oo sebisebi –– unapredČak noris znanoris zna svezna sve vicevesve viceve oviceve o sebio sebi –sebi – unapredČak noris zna svenoris zna sve vicevezna sve viceve osve viceve o sebiviceve o sebi –o sebi – unapredČak noris zna sve vicevenoris zna sve viceve ozna sve viceve o sebisve viceve o sebi –viceve o sebi – unapred

Čak Noris zna da spremi posno prase.
ak-noris-zna-da-spremi-posno-prase
Čak Noris je samo propali glumac. Da stvarno može sve, došao bi sada i počeo da mi udara glavu o tastatuhafo8 bhru48ru m3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghg ttz
ak-noris-samo-propali-glumac-da-stvarno-moe-sve-doao-bi-sada-i-poeo-da-mi-udara-glavu-o-tastatuhafo8-bhru48ru-m3ujeefds0efwefdasd-asdahshdhghg-ttz
Čak Noris razume žene …
ak-noris-razume-ene
Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :D
ak-noris-preplivao-drinu-hodajuci-d
Čak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)
ak-noris-uspeo-da-pria-indirom-na-francuskom
Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xD
ak-noris-namestio-baba-rui-nogu-xd