Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.


aka-norisa-su-dva-puta-ispustili-kad-bio-beba-prvi-put-na-hiroimu-drugi-put-na-nagasaki
ČakanorisasudvaputaispustilikadbiobebaprviputnahiroimudruginagasakiČaka norisanorisa susu dvadva putaputa ispustiliispustili kadkad jeje biobio bebaprvi putput nana hirošimudrugi putput nana nagasakiČaka norisa sunorisa su dvasu dva putadva puta ispustiliputa ispustili kadispustili kad jekad je bioje bio bebaprvi put naput na hirošimudrugi put naput na nagasakiČaka norisa su dvanorisa su dva putasu dva puta ispustilidva puta ispustili kadputa ispustili kad jeispustili kad je biokad je bio bebaprvi put na hirošimudrugi put na nagasakiČaka norisa su dva putanorisa su dva puta ispustilisu dva puta ispustili kaddva puta ispustili kad jeputa ispustili kad je bioispustili kad je bio beba

Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.
dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor
Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje. -Paulo Koeljo
prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje