Akcija je ključ svakog uspeha.


akcija-klju-svakog-uspeha
pablo pikasoakcijaključsvakoguspehaakcija jeje ključključ svakogsvakog uspehaakcija je ključje ključ svakogključ svakog uspehaakcija je ključ svakogje ključ svakog uspehaakcija je ključ svakog uspeha

Neprekidan trud, a ne snaga i inteligencija, je ključ da otključamo naše mogućnosti. -Vinston Čerčil
neprekidan-trud-a-ne-snaga-i-inteligencija-klju-da-otkljuamo-nae-mogunosti
Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti. -Galileo Galilej
sve-istine-su-lako-shvatljive-nakon-to-budu-otkrivene-klju-u-tome-da-ih-treba-otkriti
Disciplina je majka uspeha. -Eshil
disciplina-majka-uspeha