Ako banke imaju potpuno poverenje u svoje klijente zasto onda vezuju olovke na salterima? xD


ako-banke-imaju-potpuno-poverenje-u-svoje-klijente-zasto-onda-vezuju-olovke-na-salterima-xd
akobankeimajupotpunopoverenjesvojeklijentezastoondavezujuolovkenasalterimaxdako bankebanke imajuimaju potpunopotpuno poverenjepoverenje uu svojesvoje klijenteklijente zastozasto ondaonda vezujuvezuju olovkeolovke nana salterimaako banke imajubanke imaju potpunoimaju potpuno poverenjepotpuno poverenje upoverenje u svojeu svoje klijentesvoje klijente zastoklijente zasto ondazasto onda vezujuonda vezuju olovkevezuju olovke naolovke na salterimaako banke imaju potpunobanke imaju potpuno poverenjeimaju potpuno poverenje upotpuno poverenje u svojepoverenje u svoje klijenteu svoje klijente zastosvoje klijente zasto ondaklijente zasto onda vezujuzasto onda vezuju olovkeonda vezuju olovke navezuju olovke na salterimaako banke imaju potpuno poverenjebanke imaju potpuno poverenje uimaju potpuno poverenje u svojepotpuno poverenje u svoje klijentepoverenje u svoje klijente zastou svoje klijente zasto ondasvoje klijente zasto onda vezujuklijente zasto onda vezuju olovkezasto onda vezuju olovke naonda vezuju olovke na salterima

Jednom kad se zaljubis,bice ti jasno zasto se luduje,zasto se tuguje.Zasto su noci duge,zbog cega nemas sna zasto se casa ispije do dna… :)
jednom-kad-se-zaljubisbice-ti-jasno-zasto-se-ludujezasto-se-tugujezasto-su-noci-dugezbog-cega-nemas-sna-zasto-se-casa-ispije-do-dna
Ja ne gradim kako bih imala klijente već imam klijente kako bih mogla da gradim. -Ajn Rand
ja-ne-gradim-kako-bih-imala-klijente-ve-imam-klijente-kako-bih-mogla-da-gradim
Svako zasto ima svoje jbg. :)
svako-zasto-ima-svoje-jbg
Ako ljudi na nižim položajima nemaju poverenje u one iznad sebe, vladati narodom nije moguće. -Konfučije
ako-ljudi-na-im-poloajima-nemaju-poverenje-u-one-iznad-sebe-vladati-narodom-nije-mogue
Jakove volim te, a zasto njoj onda trcis u zagrljaj!?
jakove-volim-te-a-zasto-njoj-onda-trcis-u-zagrljaj
Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...
dala-bih-ti-snagu-svoju-svoju-moc-svoju-dusu-samo-da-mozes-da-osetis-zasto-ja-tvoju-dusu-trazim-zasto-sam-snagu-dobila-i-zasto-moc-posedujem-nikada