Ako bi priznala Kosmet, Srbija bi se obrukala, čak i pred onima koji to traže, zbog čega je prinuđena da se drži sebe ili da nestane.


ako-bi-priznala-kosmet-srbija-bi-se-obrukala-ak-i-pred-onima-koji-to-trae-zbog-ega-prinuena-da-se-dri-sebe-ili-da-nestane
matija bećkovićakobipriznalakosmetsrbijaseobrukalačakpredonimakojitotražezbogčegaprinuđenadadržisebeilinestaneako bibi priznalapriznala kosmetsrbija bibi sese obrukalačak ii predpred onimaonima kojizbog čegačega jeje prinuđenaprinuđena dada sese držidrži sebesebe iliili dada nestaneako bi priznalabi priznala kosmetsrbija bi sebi se obrukalačak i predi pred onimapred onima kojikoji to tražezbog čega ječega je prinuđenaje prinuđena daprinuđena da seda se držise drži sebedrži sebe ilisebe ili daili da nestaneako bi priznala kosmetsrbija bi se obrukalačak i pred onimai pred onima kojionima koji to tražezbog čega je prinuđenačega je prinuđena daje prinuđena da seprinuđena da se držida se drži sebese drži sebe ilidrži sebe ili dasebe ili da nestanečak i pred onima kojipred onima koji to tražezbog čega je prinuđena dačega je prinuđena da seje prinuđena da se držiprinuđena da se drži sebeda se drži sebe ilise drži sebe ili dadrži sebe ili da nestane

Čovek koji ne drži ni do čega će pasti zbog bilo čega.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Veruj onima koji traže istinu, sumnjaj u one koji su je našli.Danas će biti lijepo svima onima koji ne traže mnogo.Oduvijek sam se čudio onima koji razumiju znake u kalendarima, datume, mjesece, stoljeća, ili stanu pred sat i pročitaju vječnost. To mora biti suluda i neobična hrabrost usuditi se komadati i usitnjavati vrijeme.