Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli.


ako-bismo-pobedili-engleze-orujem-kojim-su-oni-nas-porobili-nae-ropstvo-bi-ostalo-ak-i-kada-bi-oni-otili
mahatma gandiakobismopobedilienglezeoružjemkojimsuoninasporobilinaeropstvobiostaločakkadaotiliako bismobismo pobedilipobedili englezeoružjem kojimkojim susu onioni nasnas porobilinaše ropstvoropstvo bibi ostaloostalo čakčak ii kadakada bibi onioni otišliako bismo pobedilibismo pobedili englezepobedili engleze oružjemengleze oružjem kojimoružjem kojim sukojim su onisu oni nasoni nas porobilinaše ropstvo biropstvo bi ostalobi ostalo čakostalo čak ičak i kadai kada bikada bi onibi oni otišliako bismo pobedili englezebismo pobedili engleze oružjempobedili engleze oružjem kojimengleze oružjem kojim suoružjem kojim su onikojim su oni nassu oni nas porobilinaše ropstvo bi ostaloropstvo bi ostalo čakbi ostalo čak iostalo čak i kadačak i kada bii kada bi onikada bi oni otišliako bismo pobedili engleze oružjembismo pobedili engleze oružjem kojimpobedili engleze oružjem kojim suengleze oružjem kojim su onioružjem kojim su oni naskojim su oni nas porobilinaše ropstvo bi ostalo čakropstvo bi ostalo čak ibi ostalo čak i kadaostalo čak i kada bičak i kada bi onii kada bi oni otišli

Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje.Napoleonu se najviše dive Englezi. To je prirodno – oni su ga pobedili.Traži se jedna polovna nedelja,bez vesti o nesrećama i ratovima! Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni, traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo: delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.