Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli.


ako-bismo-pobedili-engleze-orujem-kojim-su-oni-nas-porobili-nae-ropstvo-bi-ostalo-ak-i-kada-bi-oni-otili
mahatma gandiakobismopobedilienglezeoružjemkojimsuoninasporobilinaeropstvobiostaločakkadaotiliako bismobismo pobedilipobedili englezeoružjem kojimkojim susu onioni nasnas porobilinaše ropstvoropstvo bibi ostaloostalo čakčak ii kadakada bibi onioni otišliako bismo pobedilibismo pobedili englezepobedili engleze oružjemengleze oružjem kojimoružjem kojim sukojim su onisu oni nasoni nas porobilinaše ropstvo biropstvo bi ostalobi ostalo čakostalo čak ičak i kadai kada bikada bi onibi oni otišliako bismo pobedili englezebismo pobedili engleze oružjempobedili engleze oružjem kojimengleze oružjem kojim suoružjem kojim su onikojim su oni nassu oni nas porobilinaše ropstvo bi ostaloropstvo bi ostalo čakbi ostalo čak iostalo čak i kadačak i kada bii kada bi onikada bi oni otišliako bismo pobedili engleze oružjembismo pobedili engleze oružjem kojimpobedili engleze oružjem kojim suengleze oružjem kojim su onioružjem kojim su oni naskojim su oni nas porobilinaše ropstvo bi ostalo čakropstvo bi ostalo čak ibi ostalo čak i kadaostalo čak i kada bičak i kada bi onii kada bi oni otišli

Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje. -Jovan Dučić
moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od
Napoleonu se najviše dive Englezi. To je prirodno – oni su ga pobedili. -Šarl de Gol
napoleonu-se-najvie-dive-englezi-to-prirodno-oni-su-ga-pobedili
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide