Ako je Bog na vašoj strani, sve postaje čisto i jasno.


ako-bog-na-vaoj-strani-sve-postaje-isto-i-jasno
ajrton senaakobognavaojstranisvepostaječistojasnoako jeje bogbog nana vašojvašoj stranisve postajepostaje čistočisto ii jasnoako je bogje bog nabog na vašojna vašoj stranisve postaje čistopostaje čisto ičisto i jasnoako je bog naje bog na vašojbog na vašoj stranisve postaje čisto ipostaje čisto i jasnoako je bog na vašojje bog na vašoj stranisve postaje čisto i jasno

Ako u Srbiji sretnete čoveka koji nosi košulju preko pantalona, možete se u njega pouzdati. To je čestita i poštena ljudina. Ako, međutim, košulju upasuje u pantalone, on postaje lopuža. -Oto fon Bizmark
ako-u-srbiji-sretnete-oveka-koji-nosi-koulju-preko-pantalona-moete-se-u-njega-pouzdati-to-estita-i-potena-ljudina-ako-meutim-koulju-upasuje-u
Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud. -Zoran Đinđić
naunici-danas-misle-duboko-umesto-jasno-ovek-mora-biti-zdrav-da-misli-jasno-ali-se-moe-misliti-duboko-i-biti-prilino-lud