Ako bol mora doći, neka to bude brzo. Jer život je preda mnom i moram ga iskoristiti što je nabolje moguće.


ako-bol-mora-doi-neka-to-bude-brzo-jer-ivot-preda-mnom-i-moram-ga-iskoristiti-to-nabolje-mogue
paulo koeljoakobolmoradoćinekatobudebrzojerživotpredamnommoramgaiskoristititonaboljemogućeako bolbol moramora doćibude brzojer životživot jeje predapreda mnommnom ii morammoram gaga iskoristitiiskoristiti štošto jeje naboljenabolje mogućeako bol morabol mora doćineka to budejer život ježivot je predaje preda mnompreda mnom imnom i morami moram gamoram ga iskoristitiga iskoristiti štoiskoristiti što ješto je naboljeje nabolje mogućeako bol mora doćineka to bude brzojer život je predaživot je preda mnomje preda mnom ipreda mnom i morammnom i moram gai moram ga iskoristitimoram ga iskoristiti štoga iskoristiti što jeiskoristiti što je nabolješto je nabolje mogućejer život je preda mnomživot je preda mnom ije preda mnom i morampreda mnom i moram gamnom i moram ga iskoristitii moram ga iskoristiti štomoram ga iskoristiti što jega iskoristiti što je naboljeiskoristiti što je nabolje moguće

Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Volim ovog čoveka koji je preda mnom, jer ga ne posedujem kao ni on mene. -Paulo Koeljo
volim-ovog-oveka-koji-preda-mnom-jer-ga-ne-posedujem-kao-on-mene
Pad sa trećeg sprata jednako je poguban kao i pad sa stotog. Ako već treba da padnem, neka to bude sa što veće visine. -Paulo Koeljo
pad-treeg-sprata-jednako-poguban-kao-i-pad-stotog-ako-ve-treba-da-padnem-neka-to-bude-to-vee-visine
Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
Samo onaj ko je iskreno voleo moze da pozeli srecu bivsoj. Jer je bio s njom da je usreci, a ne iz nekog drugog razloga. Ako je zaista srecna, neka uziva u ...
samo-onaj-ko-iskreno-voleo-moze-da-pozeli-srecu-bivsoj-jer-bio-s-njom-da-usreci-a-ne-iz-nekog-drugog-razloga-ako-zaista-srecna-neka-uziva-u