Ako budeš sam, biti ćeš tužan.


ako-bude-sam-biti-e-an
ovidijeakobudesambitićetužanako budešbudeš sambiti ćešćeš tužanako budeš sambiti ćeš tužan

Ako budeš sam, bićeš tužan.Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam.Ako nikada nisi imao mira dobit ćeš ga  kada budeš pokopan.Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće.Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.