Ako dan ne uhvatiš za rogove, za rep ga nećeš uhvatiti.


ako-dan-ne-uhvati-za-rogove-za-rep-ga-nee-uhvatiti
Češka poslovicaakodanneuhvatizarogoverepganećeuhvatitiako dandan nene uhvatišuhvatiš zaza rogoveza reprep gaga nećešnećeš uhvatitiako dan nedan ne uhvatišne uhvatiš zauhvatiš za rogoveza rep garep ga nećešga nećeš uhvatitiako dan ne uhvatišdan ne uhvatiš zane uhvatiš za rogoveza rep ga nećešrep ga nećeš uhvatitiako dan ne uhvatiš zadan ne uhvatiš za rogoveza rep ga nećeš uhvatiti

Sreća je kao ptica u kavezu: kad je jednom pustiš, više je nećeš uhvatiti.Opis nije opisano; ja mogu opisati planinu, ali opis nije planina, i ako se uhvatiš u opis, kao što većina ljudi čini, onda nikada nećeš videti planinu.TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...Ako želiš uhvatiti veliku ribu, baci veliku udicu.Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati da radiš nijedan dan u svome životu.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.