Ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami.


ako-danas-ne-uspemo-jedini-razlog-smo-mi-sami
zoran Đinđićakodanasneuspemojedinirazlogsmomisamiako danasdanas nene uspemojedini razlograzlog smosmo mimi samiako danas nedanas ne uspemojedini razlog smorazlog smo mismo mi samiako danas ne uspemojedini razlog smo mirazlog smo mi samijedini razlog smo mi sami

Priznati da smo bili u zabludi, samo je priznanje da smo danas pametniji nego jučer. -Johann Kaspar Lavater
priznati-da-smo-bili-u-zabludi-samo-priznanje-da-smo-danas-pametniji-nego-juer
Kada se zaljubimo sami sebi smo jako različiti nego što smo to bili pre ljubavi. -Blez Paskal
kada-se-zaljubimo-sami-sebi-smo-jako-razliiti-nego-to-smo-to-bili-pre-ljubavi
Mi se rađamo sami i umiremo sami. Jedino kroz našu ljubav i prijateljstvo možemo na trenutak stvoriti iluziju da nismo sami. -Orson Vels
mi-se-raamo-sami-i-umiremo-sami-jedino-kroz-nau-ljubav-i-prijateljstvo-moemo-na-trenutak-stvoriti-iluziju-da-nismo-sami