Ako devojka stavi vezu na fejsu, a ne pise sa kim, ili je ruzan ili se ona folira. :)


ako-devojka-stavi-vezu-na-fejsu-a-ne-pise-kim-ili-ruzan-ili-se-ona-folira
akodevojkastavivezunafejsunepisekimiliruzanseonafoliraako devojkadevojka stavistavi vezuvezu nana fejsune pisepise sasa kimili jeje ruzanruzan iliili sese onaona foliraako devojka stavidevojka stavi vezustavi vezu navezu na fejsua ne pisene pise sapise sa kimili je ruzanje ruzan iliruzan ili seili se onase ona foliraako devojka stavi vezudevojka stavi vezu nastavi vezu na fejsua ne pise sane pise sa kimili je ruzan ilije ruzan ili seruzan ili se onaili se ona foliraako devojka stavi vezu nadevojka stavi vezu na fejsua ne pise sa kimili je ruzan ili seje ruzan ili se onaruzan ili se ona folira

Nijedna devojka ne ulazi u vezu sa lošim dečkom jer je glupa pa ne zna kakav je, već se nada da baš ona može da ga promeni.
nijedna-devojka-ne-ulazi-u-vezu-loim-dekom-jer-glupa-pa-ne-zna-kakav-ve-se-nada-da-ba-ona-moe-da-ga-promeni
Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno. -Fjodor Dostojevski
fantazija-prirodna-snaga-u-oveku-i-ako-joj-se-ne-udovolji-ona-e-ili-nestati-ili-obratno-razbuktat-e-se-prekomjerno-a-to-i-tetno